Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over payrolling of uitzenden? Wij helpen u graag verder.

Vragen door werknemers

Als u start met werken via Easiflex ontvangt u van ons inloggegevens voor het Flexportaal. Hier kunt u al uw gegevens terugvinden en ook uw loonspecificaties

Dit kan op uw verzoek. Echter zullen wij aan het begin van uw dienstverband vragen om uw mail adres. Op dit e-mail adres zult u uw loonspecificaties ontvangen.
In de eerste week van februari is de jaaropgave (van het jaar ervoor) beschikbaar op het Flexportaal. De jaaropgaven van de voorgaande jaren zijn ook beschikbaar. De jaaropgave wordt de eerste week van februari automatisch naar uw mail toegestuurd. (Indien wij een mailadres van u hebben doorgekregen).

Op uw loonspecificatie ziet u een kopje ‘omschrijving’. Hieronder ziet u zowel vakantiedagen als vakantiegeld staan. Beiden worden in bruto bedragen aangegeven.

 • Word je wekelijks betaald, dan ontvang je je vakantiegeld in de eerste volle week van juni.
 • Krijg je vier-wekelijks betaald, dan ontvang je je vakantiegeld 21 juni (het verschilt per bank of je het daadwerkelijk op 21 juni ontvangt of de dag erna)
 • Indien je gestopt bent met werken worden de reserveringen automatisch na zes weken uitbetaald. Mocht je dit eerder willen, stuur dan een mail naar info@easiflex.nl.
 • ABU: de eerste week van juni
 • ABU: mogelijk na 5 werkdagen niet te hebben gewerkt
 • NBBU: de laatste week van mei of op verzoek van werknemer kan dit wekelijks meegenomen worden met de betalingen.
 • Indien u gestopt bent met werken worden uw reserveringen automatisch na zes weken uitbetaald. Mocht u dit eerder willen kunt u een mail sturen naar info@easiflex.nl.

U dient zich minimaal 1 uur voordat uw werk begint ziek te melden bij Easiflex. Dit kan alleen telefonisch op het nummer 06 413 267 42. Het is belangrijk dat wij bij de ziekmelding uw mailadres en telefoonnummer ontvangen en daarnaast de naam van het bedrijf waar u via ons werkzaam bent. U dient zich ook ziek te melden bij het bedrijf waar u werkzaam bent.

Ons advies: De loonheffingskorting laat u toepassen bij de werkgever waar u het meeste verdient. Hierdoor heeft u direct het voordeel op uw salaris. Ook laat u de LH bij slechts één werkgever toepassen, dit om een naheffing bij de aangifte inkomstenbelasting te voorkomen.
Op uw contract staat een kopje loonheffingskorting. Hierop kunt u aangeven of wij de loonheffingskorting wel of niet moeten toepassen. Indien u uw loonheffingskorting wilt wijzigen ontvangt u een formulier waar u dit kan wijzigen. De wijziging kunt u per mail doorgeven via info@easiflex.nl.
Dit is afhankelijk van het bedrijf waar u werkzaam bent. Zij geven bij ons aan of wij reiskostenvergoeding voor u mogen verwerken.
Dit is afhankelijk van het bedrijf waar u werkzaam bent.

Vragen door werkgevers

In de eerste week van februari is de jaaropgave (van het jaar ervoor) beschikbaar op het Flexportaal. De jaaropgaven van de voorgaande jaren zijn ook beschikbaar. De jaaropgave wordt de eerste week van februari automatisch naar uw mail toegestuurd. (Indien wij een mailadres van u hebben doorgekregen).
U kunt een nieuwe werknemer aanmelden via het Flexportaal. Rechtsboven in staat het kopje aanmelding en hier kunt u alle gegevens van de nieuwe werknemers invullen. Bij Uitzenden / White Label moeten een aanmeldformulier worden ingevuld op de website.
U kunt uw werknemer afmelden bij de zorgverzekering door een mail te sturen naar de betreffende afdeling. Zij zullen de afmelding bij de zorgverzekeraar doorgeven. Het mailadres is info@easiflex.nl. Dit geldt alleen voor buitenlandse werknemers.

Dit kunt u per mail opvragen op; info@easiflex.nl

U kunt de gewerkte uren invoeren via het Flexportaal. Ook kunt u dit per mail doen, maar dan is het belangrijk om dit wel te specificeren. Bij Payrolling kunt u niet de uren per e-mail doorgeven. Bij Uitzenden / White Label moeten de uren gemaild worden naar info@easiflex.nl.

Algemene vragen

Loonheffing is een betaling die u verplicht bent te betalen over uw loon. Deze heffing moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Hierdoor hoef u minder belasting te betalen over uw loon. Indien u een salaris ontvangt mag u loonheffingskorting aanvragen bij uw werkgever. Uw werkgever betaalt hierdoor minder belasting , waardoor u meer loon ontvangt.
 • Telefonisch maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 17.00 uur.
 • U kunt een mail sturen naar info@easiflex.nl.
U kunt een wijziging doorgeven door dit te mailen naar info@easiflex.nl.

De inlenersbeloning is de geldende beloning van medewerkers in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie als de uitzendkracht. De uitzendkracht heeft vanaf dag één recht op dezelfde beloning. De inlenersbeloning is samengesteld uit:

 1. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
 2. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting per week/maand/jaar/periode. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
 3. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en ploegentoeslag;
 4. initiële loonsverhoging, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;
 5. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
 6. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald.
Contactgegevens

Easiflex B.V.
Avignonlaan 12
5627 GA Eindhoven
T. 040 711 44 14 / M. 06 413 267 42
E. info@easiflex.nl

Mijn Easiflex
Certificeringen